วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

lablab in blogger nine pictures_Boy_202Sample number
Weight (grams)
Volume (ml)
Density (g/ml)
2.
213.1
78
2.732
5.
46
15
3.06
3 big.
46
55
0.8363
7.
244
98
2.490
1.
125
54
2.3148
14.
98
16
6.125
6.
111.1
94.5
1.176
12.
146.5
57
2.572
3 small.
26.5
50
0.53